Palvelu ja varainhankinta

Lisätietoja: Toimikunnan puheenjohtaja GST Esa Salonen, 050 413 0395, esa.salonen(a)lions.fi

Palvelu- ja varainhankintatoimiala kehittää ja toteuttaa klubeille monipuolisia aktiviteetteja.
Klubit voivat valita liiton palvelutarjoamasta ne aktiviteetit, joissa ovat mukana.

Näillä sivuilla kerrotaan tarkemmin tarjolla olevista aktiviteeteista.

Kansainvälisen järjestön palveluaktiviteetteja ovat: Diabetes, Näkökyky, Nälän torjuminen, Lapsuusiän syöpä ja Ympäristö. Näistä kohteista ovat Euroopan maat valinneet erityisesti seuraavat: Diabetes, Näkökyky ja Ympäristö.

Palvelutoiminnan päätavoite on edesauttaa LCI:n Lions Forward-hankkeen toteutumista. LionsForward-palveluprojektin tavoite on palvella vuosina 2019 – 2021 vuosittain 200 miljoonaaihmistä.

Palveluaktiviteeteissa tullaan panostamaan erityisesti Diabeteksen torjuntaan, johon viittaa myös piirin teema ”Kunnon vuosi - lionina”.

Sen lisäksi tulevat ympäristö ja varsinkin Leijonat puhtaan veden puolesta -kampanja, joka tulee olemaan enemmän klubi- ja lohkovetoista. Muita piirin ja klubien yhteisiä kampanjoita ovat HyvänPäivä ja Tee hyvä teko/Auta lasta, auta perhettä.

Varainhankinnan puolella tuetaan Lions-liiton järjestämiä perinteistä nuorisoarpamyyntiä ja joulukorttien myyntiä saman toimintamallin mukaan kuin edelliselläkin kaudella pyrkien saavuttamaan vähintään sama taso kuin viimeksi.

Muistattehan raportoida tehdyt aktiviteetit liiton jäsenrekisteriin, sillä näin saamme piiritasolla kerättyä yhteen lukuisat aktiviteetit, joita kauden aikana toteutamme ja voimme käyttää näitä tietoja kertoessamme toiminnastamme sekä piirin sisällä että järjestömme ulkopuolella.

Lisätietoja palvelu- ja varainhankinnan aktiviteeteista saatte GST Esa Saloselta gsm. 050 413 0395 ja sähköposti esa.salonen(at)lions.fi

Anna tukesi nuorisolle -arvat
Lions-joulukortit
Leijonien "Hyvän Päivä" 8.10.
Auta lasta - Auta perhettä
Joulupata