Jäsenohjelma

Jäsenjohtaja PCC Lauri Vainio

Jäsenjohtaja on osana ”päämajan” luomia GMT (Global Membership Team) ja GLT (Global
Ledership Team) organisaatioryhmiä. Sieltä tulee tietoa klubien jäsenmääristä –
niin lisäyksistä kuin poistumistakin.

Näitä tilastoja seuraamalla jäsenjohtaja voi olla yhteydessä klubeihin – varsinkin,
jos jäsenmäärä lähtee laskuun – ja auttaa, että mahdollinen suurempi poistuma
saataisiin pysäytettyä.

Hän myös tulee neuvomaan klubeihin – pyydettäessä ja joskus tilastojenkin valossa –
miten jäsenistön viihtyvyys taattaisiin, että uusia jäseniä saataisiin
rekrytoitua ja vanhat jäsenet olisivat tyytyväisiä klubinsa toimintaan.

Jäsenjohtaja myös kartoittaa kuntien tilannetta asukasluvun suhteen – mahtuisiko lisää
klubeja, niin että kunkin klubin viihtyvyys ja toimivuus pysyy mielekkäänä.

Olkaa rohkeita ja ottakaa yhteyttä jäsenasioihin liittyen. Piirihallituksessa on
paljon tietoa ja taitoa ja yhdessä saamme ne tuotua klubeihinne – niin
halutessanne ja tarvitessanne.


Lions klubien ”päämaja” kirjoittaa sivuillaan GLT:stä seuraavasti

GLT ja GMT työskentelevät yhdessä tunnistaen, kehittäen ja kannustaen
mahdollisuuksia nykyisille ja tuleville lionjohtajille, sekä auttavat kehittämään
jäsenyyden kautta palvelua ja sitoutumista.

Global Leadership Team (GLT) antaa tehostettua keskittymistä johtamisen
kehittämiseen, joka on kriittinen tulevaisuuden elinvoimaisuuden takia
yhdistyksessämme. GLT suuntaa ponnistelunsa kohti ongelmien tunnistamista ja
tukee tehokkaita johtajia aktiivisella koulutuksella ja johtamisella
kehittämään aloitteita, samalla tiedottaen, ohjaten ja motivoiden.