Kansainvälinen nuorisovaihto

Lisätietoa: pj. Tarja Salomäki, LC Hämeenlinna/Liinut 040 579 7709 tarja.salomaki(a)lions.fi

Hakulomake: nuorisovaihtoon lähtevä

Isäntäperhelomake

Suomesta lähtevä vaihto

Valinnan perusteet

Klubi päättää nuorisovaihtoon osallistumisesta ja siitä, ketkä nuoret valitaan klubin nuorisovaihdokeiksi (Youth Exchange Student = YES).

Valittavan nuoren tulee täyttää seuraavat ehdot:
 • Nuoren tulee täyttää vaihtoa edeltävän vuoden kuluessa 16 vuotta tai hän voi täyttää vaihtovuoden kuluessa korkeintaan 21 vuotta. (Näistä rajoista on joitakin poikkeuksia eri kohdemaissa. Nuorisovaihtojohtajien harkinnan mukaan myös Suomesta voidaan lähettää näiden ikärajojen ulkopuolisia nuoria.)
 • Hänen tulee osata englantia tai kohdemaan kieltä vähintään tyydyttävästi.
 • Hänen tulee olla sopeutumiskykyinen, seurallinen ja avoin sekä motivoitunut nuorisovaihtoon lähtöön.
 • Hänen on osallistuttava piirin ja klubin järjestämään opastustilaisuuteen.
 • Hänen täytyy sitoutua noudattamaan nuorisovaihdon sääntöjä ja annettavia ohjeita

Lions-perheennuoret, leot (lionien nuorisojärjestö) ja muut nuoret ovat tasavertaisessa asemassa vaihtoon pyrittäessä. Leijonaperheen nuorelle ei voi antaa avustusta klubin aktiviteettitililtä.

Hakemukset ja aikataulu

Nuorisovaihtoon haetaan täyttämällä Excel- muotoinen hakemus, joka täytetään yhdessä nuoren, hänen perheensä ja lähettävän klubin (nuorisovaihtajan) kanssa.
Hakuaika päättyy 15.12.
Hakuprosessin ja itse vaihdon pääpiirteittäinen aikataulu on seuraava:

Pääsy haluttuun tai muuhun erikseen sovittuun kohdemaahan selviää normaalisti helmikuun loppupuolella. Tämän jälkeen nuoren on sitouduttava matkaan, eikä sitä voi peruuttaa ilman perusteltua syytä.

Vaihdon yksityiskohtaisia tietoja (isäntäperheet, leirit) tulee kohdemaista ja matkoja järjestetään normaalisti huhti-toukokuussa. Vaihtonuorelle ilmoitetaan kohdemaa ja isäntäperhetiedot heti kun ne ovat selvillä. Joskus nämä tiedot saapuvat valitettavan myöhään.

Informaatiotilaisuus nuorisovaihtoon osallistuville nuorille, heidänvanhemmilleen ja klubien nuorisovaihtajille pidetään torstaina 11.5.2017 klo 18.30 Hyvinkäällä Martin koulussa osoitteessa Martintorinkuja 2,05810 Hyvinkää. Käynti B-ovesta, josta on opastus. Tämä tilaisuus on nuorille pakollinen.

Varsinainen vaihto tapahtuu valtaosin kesäkuun puolivälin ja elokuun puolivälin välisenä aikana.

Vaihtomatkojen kustannukset ovat edellisinä vuosina olleet keskimäärin seuraavat: Japani n. 1100 euroa, Australia n. 2700 euroa, Uusi Seelanti n. 2100 euroa ja USA n. 1550 euroa.

Opastus

Lähettävän klubin velvollisuus on opastaa nuorisovaihtoon hakeutuvaa ja hyväksyttyä nuorta hakuvaiheessa ja ennen matkalle lähtöä. Tähän kuuluu vaihtoehtojen esittely, taloudellisista asioista sopiminen ja itse hakuprosessiin osallistuminen. Vaihtoon hyväksymisen jälkeen klubin on esiteltävä nuorelle lions-toiminta yleensä sekä paikallisesti, nuorisovaihtosäännöt ja varmistettava nuoren Suomi-tietous ja kotiseututuntemus. Nuorisovaihtoon osallistuva nuori on lähettävän klubin ja Suomen ”lähettiläs” ulkomailla. Useimmat nuoret joutuvat esittelemään kotimaataan ja kotipaikkakuntaansa sekä niiden lions-toimintaa kohdemaidensa lions-klubeissa.

Nuorisovaihtomaksuun sisältyy nuorelle annettava reppu, t-paita, nuorisovaihtoviiri ja muutamia pinssejä. Reppumaksu, jonka lähettävä klubi kustantaa vaihttoon lähtevälle nuorelle, on 60 €. Reppumaksu suoritetaan tilille: FI02 2084 1800 0279 33.

Suomeen saapuva vaihto

Vastavuoroisuus

Sovittaessa nuorisovaihdon kohdemaiden kanssa nuorten määrästä sovelletaan yleensä vastavuoroisuusperiaatetta. Kumpikin osapuoli hyväksyy yhtä monta nuorta vaihtoon toisiltaan. Käytännössä Suomeen ei tule yhtä montaa nuorta kuin täältä lähtee. Suomi on väkilukuun suhteutettuna aktiivisin nuorisovaihtoon lähettäjä.

Saapuvien nuorten vaihto muodostuu perhejaksosta ja leiristä tai pelkästä perhejaksosta. Suomessa järjestetään kesän aikana yleensä 4-5 leiriä, joihin mahtuu n. 130-160 nuorta. Loput nuoret ovat pelkästään perhejaksossa.

Leirien järjestämisestä vastaavat lions-piirit sovitun kiertojärjestyksen mukaan. Kesällä 2017 yhden leirin järjestelyvastuussa on C-piiri. Se järjestetään Lammilla Kaunisniemen leirikeskuksessa 29.7. - 6.8.2017. Perhejaksosta vastaavat klubit vastavuoroisuusperiaatteella.

Lähettävä klubi sitoutuu vastaanottamaan tarvittaessa yhtä monta nuorta perhejaksolle. Vastavuoroisuusvelvoite on klubilla, ei perheellä. Usein kuitenkin on niin, että perhe, josta on ollut, tai joka aikoo lähettää nuoren vaihtoon, myös isännöi Suomeen saapuvaa nuorta.

Myös klubit / perheet, jotka eivät lähetä nuoria vaihtoon voivat vastaanottaa nuoria. Tämä on itse asiassa klubien osalta ”edullinen palveluaktiviteetti”. Jokaiselta paikkakunnalta löytyy perheitä, jotka mielellään ottaisivat ulkomaalaisia nuoria pariksi kolmeksi viikoksi luokseen. Klubien tehtävänä on vain löytää nämä perheet.

Isäntäperhe ja vastaanottohakemus

Saapuvaa nuorta isännöivän perheen ei välttämättä tarvitse olla lions-perhe. Normaali suomalainen kunnollinen perhe ja perhe-elämä riittävät. Saapuvan nuoren isännöintiin ryhtyvän perheen ei tarvitse olla mikään ”huippuperhe”. Perhe voi asua maalais- tai kaupunkilais-ympäristössä.

Saapuvan vaihdon aikataulu

Suomeen saapuvien hakupaperit tulisi olla Lions-liiton nuorisovaihtotyöryhmän puheenjohtajalla (YCED) 15.3. mennessä.

YCED jakaa nuoret eri leireille ja piireihin perhejaksoja varten viimeistään huhtikuun aikana.
Isäntäperheiden kartoituksen ja kutsulomakkeen laatimisen tulisi tapahtua huhtikuun loppuun tai viimeistään toukokuun puoliväliin mennessä.

Kansainvälisen sopimuksen mukaan isäntäperhetiedot tulisi toimittaa nuorille viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Saapuva vaihto tapahtuu pääosin kesäkuun puolivälin ja elokuun puolivälin välisenä aikana. Japanilaiset ovat Suomessa elokuun loppupuolelle saakka. Eteläisen pallonpuoliskon maista, mm. Australiasta, tulee muutama nuori joulun / uudenvuoden aikaan.

Kauden 2016-2017 hakulomakkeet löytyvät ilmestyttyään täältä.


Yleistä tietoa nuorisovaihdosta

Lions-nuorisovaihto on 17 (16)-21 -vuotiaiden nuorten lyhytaikaista, pääasiassa kesäaikana tapahtuvaa, eri maiden elämään ja kulttuuriin tutustuttavaa toimintaa. Se koostuu tyypillisesti perhejaksosta ja kansainvälisestä nuorisoleiristä tai pelkästään perhejaksosta. Vaihdon kokonaiskesto (perhe + leiri) on Euroopan maiden kesken tapahtuvassa vaihdossa noin 3 viikkoa, ja eri maanosien välisissä vaihdoissa noin 4 - 5 viikkoa. Kansainväliset nuorisoleirit, joihin osallistuu nuoria useista maista, kestävät tyypillisesti noin 7-10 päivää.

Perhejakson aikana nuori asuu kohdemaassa yhdessä tai useammassa perheessä perheenjäsenen tavoin. Tällöin hän näkee, ja omakohtaisesti kokee kyseisen maan arkipäivän elämää ja tapoja. Hyvin usein isäntäperhe tutustuttaa nuorta lähiympäristöönsä normaalia arkielämää runsaammin. Leirijakson aikana nuorilla on tilaisuus tutustua muiden kuin kohdemaan nuoriin ja heidän elämäänsä. Tyypillisesti leireillä on nuoria 10 - 20 maasta. Järjestetyn ohjelman lisäksi leirien tärkeä anti on nuorten keskinäinen toiminta ja sitä kautta tutustuminen toisiinsa. Nuorisovaihdossa nuoret ja perheet sekä nuoret keskenään solmivat usein eri kansojen välisiä elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Lions-nuorisovaihtoon ei kuulu kouluopiskelu eikä ansiotyö.

Nuorisovaihto on kaksisuuntaista. Suomesta lähtee vuosittain noin 200-220 nuorta ja tänne saapuu n. 130-160 nuorta. Suomella on lions-nuorisovaihtoa noin 40 maan kanssa. Suomeen on tullut viime vuosina ns. talvivaihtoon nuoria Australiasta ja Malesiasta joulu-tammikuussa.

Organisointi

Nuorisovaihto on lions-klubin aktiviteetti ja perustuu klubin päätökseen osallistua vaihtoon lähettämällä ja/tai vastaanottamalla vaihtonuoria. Jokaisen lions-järjestön nuorisovaihtotapahtuman takana täytyy olla klubin päätös. Muussa tapauksessa ei ole kyse lions-nuorisovaihdosta. Lions-nuorisovaihto tapahtuu kansainvälisesti hyväksyttyjen sääntöjen ja niiden perusteella laadittujen ohjeiden mukaisesti.

Nuorisovaihtoon osallistuvassa lions-klubissa on nimetty nuorisovaihtaja, joka vastaa nuorisovaihdon järjestämisestä ja edustaa klubia nuorisovaihtoasioissa. Nuorisovaihdon kansallista ja kansainvälistä koordinointia varten jokaiseen lions-piiriin Suomessa (14 kpl) on nimetty nuorisovaihtojohtaja. Lisäksi Suomen Lions-liitossa on nuorisovaihdon toimialajohtaja. Leirien järjestämistä ja johtamista varten perustetaan erilliset leiriorganisaatiot. Muissa maissa on hyvin samankaltaiset nuorisovaihto-organisaatiot. Nämä lionien muodostamat vapaaehtoisorganisaatiot sopivat keskenään vaihdon määrät ja sijoittelun eri kohdemaihin, ottaen mahdollisuuksiensa mukaan huomioon vaihtoon pyrkivien nuorten toiveet.

Lähettävä lions-klubi tukee useimmiten nuoren vaihtoa taloudellisesti. Tästä ei kuitenkaan ole mitään sääntöä, vaan se on aina sovittava erikseen nuoren, hänen perheensä ja kyseisen lions-klubin kanssa. Klubeissa voi olla erilaisia sääntöjä nuorisovaihtoon hyväksymiseksi ja vaihdon tukemiseksi, mm. sosiaalinen kriteeri hyväksyä vain nuoria, joilla ei muuten ole mahdollisuuksia matkustamiseen. Monissa maissa nuorisovaihtoon osallistuvan ikäraja on 17 vuotta. Lions klubien kannatta huomioida tämä hakemuksia hyväksyessään, sillä 16 vuotiaille voi olla vaikeaa löytää vastaanottavaa maata.

Lähettävä lions-klubi on vastuussa vaihtoon lähettämisestä ja vastaanottava klubi (klubit) on vastuussa nuoren oleskelusta kohdemaassa. Kyseessä ei siis ole pelkkä stipendin antaminen nuorelle.

Australiaan, Uuteen Seelantiin, USA:han sekä Japaniin nuorisovaihdon matkajärjestelyt hoidetaan Lions-liiton toimesta. Muiden matkojen järjestely on lähettävän klubin, perheen ja nuoren vastuulla. Piirien nuorisovaihtojohtajat antavat neuvoja ja suosituksia. Pääsääntöisesti lionit eri maissa organisoivat liikenteellisiin avainkohtiin vastaanottajia ja saattajia nuorten matkustamisen tueksi.

Kansainväliset nuorisoleirit ovat yleensä osa nuorisovaihtoa. Pohjoismaissa ja Euroopassa leirit ovat useimmiten maksuttomia. Muualla maksullisten leirien osuus on lisääntynyt, joten leirit ja leirimaksut on selvitettävä ja sovittava jo kohdemaan valinnan ja hyväksymisen yhteydessä.

Kansainväliset säännöt ja muut ohjeet

Nuorisovaihdon perustana ovat kansainvälisen hallituksen päätökset ja ohjeet nuorisovaihdosta. Muutamia keskeisiä sääntöjä ovat:

 • Nuoren on sopeuduttava kohdemaan elämään ja tapoihin.
 • Nuoren on tultava toimeen englannin tai kohdemaan kielellä.
 • Nuorella on oltava matkavakuutus, myös vastuuvakuutus.
 • Nuori ei saa kohdemaassaan tehdä luvatta omia matkoja ja hänen tulee vaihdon päätyttyä palata kotimaahan, ellei asiasta ole kirjallisesti sovittu ennen vaihtoa.
 • Alkoholin ja tupakoinnin suhteen on noudatettava kohdemaan antamia ohjeita ja hakemuksessaan ilmoittamia tietoja.
 • Pääsääntöisesti moottoriajoneuvojen kuljettaminen on vaihdon aikana kielletty.
Monissa maissa on joitakin omia, yleissäännöistä poikkeavia sääntöjä. Mm. ikärajat voivat olla erilaisia. Varsinkin leirien osalta ikähaarukka on usein alussa esitettyjä rajoja kapeampi. Nämä on hyvä selvittää jo hakuvaiheessa.

Lisää asiaa nuorisovaihdosta löytyy kansainvälisen järjestömme sivuilta. Siellä on mm. kansainvälinen luettelo leireistä.

Hakeutuminen nuorisovaihtoon tai isäntäperheeksi

Hakeutuminen nuorisovaihtoon tai isäntäperheeksi Suomeen saapuvalle nuorelle tehdään aina paikallisen lions-klubin kautta.


Lions C-piirin nuorisovaihdon yhteyshenkilö:

Tarja Salomäki, LC Hämeenlinna/Liinut, puh. 040 579 7709 tarja.salomaki(a)lions.fi