Nuorisovaihto Isäntäperheille

Lisätietoa: YCEC-C Tarja Salomäki, LC Hämeenlinna/Liinut +358 40 579 7709 tarja.salomaki(a)lions.fi


Hei!
Elämme poikkeuksellista aikaa ja ikäväkseni minun on ilmoitettava, että Suomen lions-nuorisovaihto on peruutettu tältä keväältä ja kesältä. Tämä koskee niin Suomesta lähteviä kuin tänne saapuvia nuoria. Suomi ei ole suinkaan ainoa maa, joka on tämän päätöksen tehnyt, useat maat ovat tehneet saman ratkaisun.

LÄHTEVÄ VAIHTO: Vaihtoon hyväksytyt nuoret saavat ensi vuonna paikan samaan kohteeseen johon heidät on hyväksytty. Nuoret, huoltajat, lähettävä klubi sekä kohdemaan YCEC saavat tiedon sähköpostitse kohdemaakoordinaattoreilta.

SAAPUVA VAIHTO: Nuorisoleirimme on siirretty kesälle 2021 ja leirille hyväksytyt nuoret saavat paikan leiriltä myös silloin niin halutessaan. Leiriorganisaatio on hyväksynyt siirron ja leiri toteutetaan samoin suunnitelmin. Leiriorganisaatio infoaa leiriläisiä, huoltajia, lähettäviä klubeja ja lähettävän maan koordinaattoreita. Olen tiedottanut asiasta isäntäperheille ja esittänyt toiveen, "että voitte toimia perheenä leirillemme saapuville nuorille silloinkin. Toki tilanteet saattavat muuttua vuoden aikana, joten otamme teihin yhteyttä uudelleen tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alkupuolella".

Tässä Nuorisovaihtotiedote, joka lähetetään kaikille nuorisovaihtoon osallistuville tahoille eri puolilla maailmaa.

Iloista kevättä, pysytään terveenä!
terveisin TarjaIsäntäperheeksi ryhtyminen
Sovimmeko me isäntäperheeksi?

Oletko kiinnostunut muista kulttuureista ja elämäntavoista ja samalla haluat jakaa omat tapasi ja kokemuksesi? Ovatko avoimuus, suvaitsevaisuus ja kulttuurinen ymmärtäminen sinulle tärkeitä? Haluatko edistää rauhaa, kansainvälistä yhteisymmärrystä ja nuorten globaalia kansalaisuutta? Jos vastasit kyllä mihinkään näistä kysymyksistä, saatat olla valmis toimimaan isäntäperheenä Lionien nuorisoleiri- ja vaihto-ohjelmassa (YCE)!

Isän­tä­per­heel­tä odo­te­taan:
  • nuo­rel­le omaa huo­net­ta tai vas­taa­vaa tilaa tai yh­tei­nen huone toi­sen vaih­to­nuo­ren kans­sa
  • nuor­ta pi­de­tään per­heen­jä­se­ne­nä myös ta­lou­del­li­ses­ti
  • vie­raan­va­rai­suut­ta ja tois­ten kult­tuu­rien kun­nioi­tus­ta
  • per­hees­tä vä­hin­tään yhden hen­ki­lön tulee pys­tyä kom­mu­ni­koi­maan englan­nin kie­lel­lä
  • avoin­ta miel­tä uusiin ta­poi­hin ja ti­lan­tei­siin

Majoitus ja ateriat

Teidän tulee tarjota majoitus ja ateriat nuorelle. Suosittelemme, että vieraileva nuori jakaa huoneen samanikäisen ja saman sukupuolen edustajan kanssa.

Kuka sopii isäntäperheeksi?

Isän­tä­per­heek­si sopii ihan ta­val­li­nen perhe, mutta yhtä hyvin sopii myös yk­sin­huol­ta­ja­per­he tai lap­se­ton pa­ris­kun­ta. Op­ti­maa­li­nen ti­lan­ne olisi, jos per­hees­sä olisi suu­rin piir­tein sa­ma­ni­käi­siä nuo­ria tai vaihtoon haluava tai vaihdossa jo ollut nuori. Tär­kein­tä on avoin mieli ja halu kan­sain­vä­lis­tyä. Hyvän mie­len ja iki­muis­toi­sen ko­ke­muk­sen li­säk­si perhe saa hie­non ti­laisuu­den har­joi­tel­la kie­li­tai­toa. Vaa­ti­mat­to­mal­la­kin kie­li­tai­dol­la pär­jää mainiosti.

Nuoren vaihto-oppilaan isäntäperheenä toimiminen on varmasti antoisa kokemus, koska pääset kertomaan omasta kulttuurista ja päivittäisistä tavoista, opit vaihto-oppilaan tavoista ja kulttuurista, avaat kokonaisen uuden maailman ja ajattelutavan nuorelle ihmiselle sekä saatte uuden ystävän kenties loppuiäksi.

Nuorten osallistujien valitseminen vaihtelee eri YCE-ohjelmien välillä.

Nuoren vaihto-oppilaan valitseminen riippuu iästä, sukupuolesta, mielenkiinnon kohteista ja kansallisuudesta. Oma paikallinen YCE-johtaja pystyy kertomaan lisätietoja vaihtoon tulevista nuorista ja jos vaihto järjestetään ajoissa, teillä on hyvät mahdollisuudet löytää sopiva henkilö.

Isäntäperheaika kesällä 2020

Kansainvälinen nuorisoleiri on tulevana kesänä Tammelassa 20.-30.7.2020 ja sinne saapuville nuorille majoitusta tarvitaan ajalle:
9.7.2020 – 20.7.2020 sekä 30.7.2020 – 6.8.2020

Miten hakea?

Voit hakea isäntäperheeksi saman tien ottamalla yhteyttä paikalliseen lionsklubiin. Tai lähetä isäntäperhehakemus paikalliseen lionsklubiin harkittavaksi.
Lataa Isäntäperhelomake tästä: Isäntäperhehakulomake