Viestintä

Lisätietoja: PDG Maija-Liisa Heikkilä, maija-liisa.heikkila(a)lions.fi, puh. 040 867 4639

päivitetty 1.1.2019


Tavoite
• julkaista tammikuussa ilmestyvä piirilehti piirin kaikkien leijonien luettavaksi
• aktivoida klubeja niin, että lehti sisältää runsaasti juttuja ja mainoksia
• kannustaa klubeja lisäämään ulkoista ja sisäistä tiedottamista
• järjestää viestintäkoulutusta

Leijonaviesti – piirilehti
Leijonaviesti on C-piirin oma tiedotuslehti, joka ilmestyy perinteisesti tammikuussa ja tulee lohkonpuheenjohtajien välityksellä jakoon piirin kaikille leijonille helmi-maaliskuussa.


Talous
Lehden painatuskulut katetaan klubien tukimaksuilla ja ilmoitustuotoilla.
Klubien tukimaksu: 80 euroa/klubi tai vähintään 80 euroa ilmoitus (1/8-sivu)
Ilmoitusmateriaali ja tilaussopimus postitetaan osoitteella maija-liisa.heikkila(a)lions.fi
Mahdollinen tuotto käytetään nuorisotyön hyväksi C-piirin alueella.

Internet
Jokainen toimikunta tuottaa oman alueensa nettisivujen sisällön ja vastaa sen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Toimikuntien puheenjohtajien tehtävä on huolehtia, että piirin sivuilla on riittävästi heidän alueensa tietoa.