Viestintä

Lisätietoja: PDG Maija-Liisa Heikkilä, maija-liisa.heikkila(a)lions.fi, puh. 040 867 4639

päivitetty 1.7.2018


Tavoite
• julkaista tammikuussa ilmestyvä piirilehti piirin kaikkien leijonien luettavaksi
• aktivoida klubeja niin, että lehti sisältää runsaasti juttuja ja mainoksia
• kannustaa klubeja lisäämään ulkoista ja sisäistä tiedottamista
• järjestää viestintäkoulutusta

Leijonaviesti – piirilehti
Leijonaviesti on C-piirin oma tiedotuslehti, joka on hyvä kanava luoda klubien välistä yhteyttä, lisätä tietoutta klubien toiminnasta, antaa virikkeitä ja ideoita aktiviteeteista.

Lehteen toivon klubeilta juttuja tapahtumista, aktiviteeteista, juhlista
• Lyhyt, kiinnostava juttu (teksti muotoilemattomana)
• Kuvia mukaan, kuvat isokokoisina
• Juttu ja kuvat erillisinä

Kansikuvakilpailu Kauden lehden kansikuvakilpailuun voi osallistua lähettämällä kuvan 30.11.2018 mennessä osoitteella maija-liisa.heikkila@lions.fi - aihe vapaa

Aikataulu
Piirilehti ilmestyy perinteisesti tammikuussa ja tulee lohkonpuheenjohtajien välityksellä jakoon piirin kaikille leijonille helmi-maaliskuussa. Lehden materiaalin jättöaika on 30.11.2018 mennessä. Materiaalia voi lähettää jo nyt osoitteella maija-liisa.heikkila(a)lions.fi.

Talous
Lehden painatuskulut katetaan klubien tukimaksuilla ja ilmoitustuotoilla.
Klubien tukimaksu: 80 euroa/klubi tai vähintään 80 euroa ilmoitus (1/8-sivu)
Ilmoitusmateriaali ja tilaussopimus postitetaan osoitteella maija-liisa.heikkila(a)lions.fi
Mahdollinen tuotto käytetään nuorisotyön hyväksi C-piirin alueella.

Internet
Jokainen toimikunta tuottaa oman alueensa nettisivujen sisällön ja vastaa sen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Toimikuntien puheenjohtajien tehtävä on huolehtia, että piirin sivuilla on riittävästi heidän alueensa tietoa.

Mediakortti 2019

Tilaussopimus 2019